WAŻNE W BUDOWANIU WIZERUNKU FIRMY; POMOCNE W KREOWANIU WŁASNEJ MARKI NA RYNKU