WA¯NE W BUDOWANIU WIZERUNKU FIRMY; POMOCNE W KREOWANIU W£ASNEJ MARKI NA RYNKU