WYRWANE Z PRZEMIJANIA - ilustracje Rafał Olbiński; poezja Elżbieta Kulec ... szczegóły
DZIEJE FILOZOFII - M. Szyszkowska ... szczegóły
NIE JESTEM MISIEM /wywiady ze zwierzętami/ - M. Kondej ... szczegóły
ODARPI SYN EGIGWY A. i C. Centkiewiczowie ... szczegóły
ODCIENIE CODZIENNOĆSI - M. Szyszkowska ... szczegóły
SMOK ZGADULOK - B. Lewandowska ... szczegóły
SPOSÓB NA ORTOGRAFIĘ - J.Czyżewska i J.I.Rogowska ... szczegóły
ETYKA - M. Szyszkowska ... szczegóły
WESOŁE ABECADŁO (wersja angielska) rys. A. i J.Kubarew ... szczegóły
W OPOZYCJI DO PRZECIĘTNOŚCI czyli własna droga ku wolności - M. Szyszkowska ... szczegóły
FILOZOFIA MARII SZYSZKOWSKIEJ KSIĘGA DEDYKOWANA pod redakcją Anny Krynieckiej
szczegóły
JAK TU PACHNIE CZEREMCHĄ - Wiesław Rozbicki ... szczegóły
Idą - Jan Stępień ... szczegóły

widokówki... szczegóły